RADNO VRIJEME:

Pon - Pet 09:00 - 21:00

NAZOVITE NAS

065/711-111
STEM lab kursevi - Banja Luka

STEM lab kursevi

Napredak i razvoj informacionih tehnologija i tehnike, te naučna dostignuća, neminovno podrazumijevaju i nove metodološke pristupe nastavi i obrazovnom procesu u cjelini. Međutim, iako bi trebalo da budu podrška i dopuna jedno drugom, obrazovni sistem i razvoj nauke često ne idu ruku pod ruku pa tako, prema podacima Svjetskog ekonomskog foruma, 65% djece koja danas idu u školu, obavljaće poslove za koje ih tradicionalno školsko obrazovanje ne priprema. Ipak, iz određenih obrazovnih krugova sve češće se mogu čuti glasovi koji zagovaraju nove nastavno-metodološke obrasce koji bi mlade naraštaje pripremili za poslove budućnosti. Među ovim, relativno novim strujama, svakako prednjači naučno-metodološka oblast za koju koristimo englesku skraćenicu – STEM.

STEM lab kursevi – Šta je STEM?

STEM je zapravo akronim sastavljen od riječi science, technology, engineering i mathematics, odnosno u prevodu – nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika. Međutim, budući da je pojam STEM nastao u Americi i povezan je s američkim kretanjima u nauci i na tržištu rada, mnogo je slojevitiji i višeznačniji od prostog prevoda termina. Detaljnije informacije o tome šta sve podrazumijeva STEM edukacija možete pročitati na našem blogu – Šta je STEM

STEM lab kursevi – ROBOKIDS

ROBOKIDS edukativni centar pojavio se kao odgovor na ove, sve izraženije težnje da se ide u korak sa sve većim zahtjevima informacione industrije. Ubrzani napredak tehnologije učinio je da se uoči raskorak između obrazovnih programa i realnih potreba koje pred nas stavlja današnji svijet, a taj raskorak vremenom postaje sve izraženiji. Kako bi mogli na adekvatan način odgovoriti na sve ove zahtjeve modernog tržišta i ekonomije, mladi danas treba da vladaju funkcionalnim znanjima te da budu u stanju da ovakva znanja iskoriste multidisciplinarno, tj. da stečene kompetencije iskoriste u okviru različitih disciplina. Ovo podrazumijeva i izmjenu dosadašnjeg pristupa nastavi koji zagovara jednostavno memorisanje i reprodukciju određenih informacija. Mi u ROBOKIDS-u njegujemo princip praktičnog učenja koji se sastoji u tome da se znanja usvajaju kroz igru i na interaktivan način, na konktretnim primjerima, a ne samo na apstrakcijama, što potstiče kreativno i kritičko razmišljanje. Takođe, ovakav način predstavljanja novih znanja djeci i mladima, omogućava im da povezuju informacije te da tako razvijaju nove kompetencije.

Stvaranje zajednice kreativnih pojedinaca okrenutih zanimanjima budućnosti je ono čemu težimo i u šta čvrsto vjerujemo. Upravo kroz STEM kurseve na kreativan i dinamičan način ćemo svakom polazniku približiti značaj nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Učenje kroz STEM metode omogućava djeci da usvajaju nova znanja i vještine na način koji im je najpribližniji, jer se savršeno uklapa sa njihovim prirodnim željama da eksperimentišu, istražuju i prave kreativni nered. Kroz ove kurseve uče da ražmišljaju izvan kutije, postaju kreativniji, prepreke posmatraju kao nove izazove iz kojih će nešto naučiti, razvijaju kritičko mišljenje. Na ovaj način već u ranoj dobi stiču samopouzdanje koje im daje snagu da rizikuju, probaju nove stvari, budu interaktivni na nastavi i jasno iznose svoje stavove. Kurseve smo prilagodili polaznicima različitih uzrasta i razlčitih interesovanja kako bi svako mogao naći nešto za sebe.

Učeći o robotici, elektronici, programiranju, hemiji, matematici  (STEM lab kursevi) i ostalim oblastima u okviru STEM-a, mladi se pripremaju za ekonomiju zasnovanu na znanju, tako da ako se u konačnici i ne budu bavili nekom od navedenih oblasti, ipak postaju konkurentni na tržištu, a šanse za zaposlenje postaju neuporedivo veće.

FIZIKA