RADNO VRIJEME:

Pon - Pet 09:00 - 21:00

NAZOVITE NAS

065/711-111

Lego WeDo učenje – povezivanje, sastavljanje, opažanje, nastavljanje

Lego WeDo učenje

LEGO WeDo učenje

LEGO WeDo učenje kroz igru sa LEGO kockicama nije nešto sa čime smo se sretali prije. LEGO WeDo set je namjenjen djeci uzrasta od 7-10 godina. Dizajniran je da nauči djecu robotici. Koristeći LEGO WeDo 2.0 djeca takođe uče STEM osnove kroz razne naučne projekte. Sa 40 sati edukativnog sadržaja i lekcija LEGO nudi jedinstven način savladavanja vještina prijeko potrebnih u današnje doba, poput kodiranja koje je postalo vrlo bitan i neizostavan dio današnjeg svijeta. Veliki broj zanimanja budućnosti će se bazirati upravo na znanju iz kodiranja. Koristeći LEGO WeDo na jednostavan i zanimljiv način djeca će se uvesti u svijet nauke, tehnologije i programiranja, bez zamornog učenja “napamet”.

LEGO WeDo učenje zasniva se na saznanju da učenici najbolje uče iz sopstvenog iskustva, a ne iz teorije. Ono što ovakav način učenja čini efikasnim i produktivnim je set principa na kojima se zasniva, a to su:

 • Učenje je najefikasnije kada su učenici motivisani i uključeni u učenje,
 • Učenici treba da imaju sredstva i mogućnost za praktično istraživanje, kao i iskustvo direktnog učenja,
 • Učenje postaje efikasnije kada učenici mogu analizirati rezultate svog istraživanja i saznati šta su stekli ovim iskustvom,
 • Proces učenja se nastavlja kada učenici osjećaju da su stekli novo znanje,
 • Učenici bolje uče kroz igru,
 • Kolaborativno učenje poboljšava rezultate učenja,
 • Učenje i kreativnost su snažno povezani.

Metodologija učenja pomoću LEGO kockica se zasniva na 4 koraka, tzv. 4C (connect, construct, contemplate, continue) – povezivanje, sastavljanje, opažanje, nastavljanje.

 

Specifičnosti ovakvog učenja

LEGO WeDo učenje predstavlja inovativan način rada sa djecom od 7-10 godina. Služi da podstakne dječiju radoznalost te da se uz pomoć Lego kockica susretnu sa tehnologijom i naukom na zabavan i privlačan način. Koristeći svoju maštu i učeći nove stvari o nauci, inženjerstvu, kodiranju i tehnologiji djeca kreiraju svoje prve robote. Odličan je način da zainteresuje najmlađe za vještine potrebne u 21. vijeku. Pošto uz pomoć softvera jednostavnog za korištenje roboti koje naprave oživljavaju, djeca će naučiti primjenu inženjerstva i nauke u stvarnom svijetu. Pored toga djeca se uče komunikaciji i timskom radu te razvijaju samopouzdanje, kritičko razmišljanje i kreativnost.

Ciljevi kursa

 • Da zainteresuje djecu za robotiku, tehnologiju, primjenu nauke u stvarnome životu, kao i za prirodne nauke kao što su biologija, fizika, astronomija…
 • Da razvije vještine bitne za dalje učenje i razvoj, kao što su istraživanje, analiziranje, te rješavanje problema kroz pravljenje jednostavnih modela.
 • Da razvije osnovnu vještinu programiranja
 • Savladavanje rada sa jednostavnim mašinama i opremom.

Čak i ako vaše dijete ne postane programer, ili inženjer, ovakav kurs pomaže razvijanju bitnih vještina poput generalnog rješavanja problema i logičkog razmišljanja, koje su korisne i u drugim aspektima života.

 

 

RoboKids edukativni centar je savršeno mjesto na kom djeca mogu da na pravi način ispolje svoju kreativnost sklapajući razne objekte od lego-kockica i uz to da nauče kako funkcionišu roboti.  To, ali i još mnogo toga, mogu saznati na “LEGO WeDo” kursu robotike.

 

 

Komentari su zatvoreni
RADNO VRIJEME

 • Ponedjeljak09:00 - 21:00
 • Utorak09:00 - 21:00
 • Srijeda09:00 - 21:00
 • Četvrtak09:00 - 21:00
 • Petak09:00 - 21:00
 • Subota09:00 - 21:00
 • NedjeljaZatvoreno