RADNO VRIJEME:

Pon - Pet 09:00 - 21:00

NAZOVITE NAS

065/711-111
Kursevi hemije robokids banja luka

Kursevi hemije

Začetke hemije kao nauke možemo tražiti u djelovanjima i radovima filozofa antičke Grčke kao što su, u prvom redu Platon i Aristotel sa svojim učenjima o osnovnim elementima prirode. Još ranije možemo govoriti o počecima atomizma čije osnove nalazimo djelima Demokrita i Epikura. Treba pomenuti i rimskog filozofa Lukrecija koji u knjizi „O prirodi stvari“  nastavlja ovu naučnu misao. Međutim, u ovom periodu, sva naučna razmatranja bila su čisto filozofske prirode, sa vrlo slabim ili nikakvim empirijskim uporištima u samim eksperimentima.

U periodu između VIII i XIV vijeka nastupilo je zlatno doba nauke, kada su naučnici, mahom islamske provenijencije, uveli precizan eksperimentalni pristup koji je položio temelje modernim naučnim metodama. Sujevjerja koja su pratila alhemiju, pretočili su u nauku (konkretna znanja) o hemiji.

Razvoj hemijske industrije je, potom, preoblikovao moderni svijet. Dala nam je lijekove, nova goriva i nove materijale. Međutim, metodologija i hemijski principi ostali su oni isti koji sežu vijekovima u prošlost.

Čitavi gradovi su izgrađeni od temelja zahvaljujući prihodima koje je omogućila hemijska industrija. Kao najbolji primjer mogu poslužiti Dubai i Doha, metropole koje se nalaze na mjestima na kojim je do prije nekoliko decenija bila samo pustinja. Ali, doprinose hemijske nauke srećemo i u našoj svakodnevici, od plastičnih vrećica u kojima nosimo stvari, plina na kom huvamo do asfaltnih puteva kojima se svakodnevno vozimo.

Možemo slobodno reći da je hemija centralna nauka, jer da služi kao vezivni element za neke druge oblasti i discipline poput fizike, biologije ili geologije.  Time, poznavanje hemijskih principa omgućava razumijevanje šireg spektra naučnih principa, čime rastu mogućnosti za lakši pronalak adekvatnog zaposlenja.

ROBOKIDS nudi mogućnost da hemiju, kao nauku, otkrijemo u jednom novom i zanimljivijem svjetlu.

Kursevi hemije za djecu

Na kursu Hemijska kuhinjica, stariji osnovci imaju priliku za bolje razumjevanje osnovnih hemijskih promjena u procesima poput podizanja tijesta, reakcija koje izazivaju promjenu boje ili pojavu mjehurića. Takođe, polaznici će kroz radionicu koristiti razne kućne potrepštine i davati odgovore na mnogobrojna pitanja. Kroz hemiju će naučiti kako da sigurno barataju i skladište hemikalije koje se nalaze u kući. Hemijsko znanje im omogućava da razumiju nove proizvode, onečišćavanje okoliša, klimatske promjena i tehnološke inovacije.

Svako znanje je moć pa tako i znanje iz hemije. Hemija nam tajne prirode čini malo manje tajnovitima. Ona objašnjava zašto i kako stvari reguju.