RADNO VRIJEME:

Pon - Pet 09:00 - 21:00

NAZOVITE NAS

065/711-111

Zabavna matematika


5
null

2 časa sedmično

null

3 mjeseca

null

11-14 godina

CIJENA:

60 KM/mjesečno

Kurs Zabavna matematika za djecu Robokids

Opis kursa

Kurs Zabavna matematika

Cilj – Kurs “Zabavna matematika” ima za cilj da kroz razne zanimljive sadržaje u vidu logičkih mozgalica i igara razvija sposobnosti logičkog razmišljanja naših polaznika, pozitivne odnose prema matematici, te da ih zainteresuje i osposobi za dalje uspješno nastavljanje matematičkog obrazovanja.

Opis – Zabavna matematika će nastavne teme aritmetike, planimetrije i stereometrije predstaviti kroz mnoštvo zanimljivih igara, modela, grafičkih primjera, tako da će djeca na opušten i njima blizak način usvajati znanja pomoću kojih će uspostaviti odnos matematike sa drugim prirodnim i društvenim naukama poput fizike, hemije, informatike. Isto tako, ovladaće vještinama pomoću kojih će stečena matematička znanja na adekvatan način primijeniti u situacijama iz svakodnevnog života.

Ovaj kurs će pokazati da matematika ne mora biti bauk koji je tu da nas zastraši, već da može biti veoma zabavna i uzbudljiva nauka koja će nas uvesti u zadivljujući svijet korisnih znanja. Takođe, kurs zabavne matematike će razbiti uvriježeni mit da postoje osobe koje ne mogu savladati matematiku. Suprotno ustaljenim mišljenjima, pokazaće da svi mogu da usvoje i neke složenije matematičke koncepte ukoliko se oni predstave na odgovarajući, zabavan i prijemčiv način.

Ishodi učenja – Nakon završetka kursa polaznici će biti u stanju:

 • razumjeti pojmove kao što su najveći zajednički djelilac, najmanji zajednički sadržalac, prosti i složeni brojevi
 • poznavati djeljivost brojeva sa 2, 3, 4, 5, 6, 9
 • sa lakoćom vršiti osnovne računske operacije sa razlomcima, kraćenje i upoređivanje razlomaka
 • sa lakoćom vršiti osnovne računske operacije sa cijelim brojevima
 • razumjeti osnove procentnog računa
 • razumjeti pojmove osne i centralne simetrije
 • da upoređuju, sabiraju, oduzimaju i konstruišu uglove
 • poznavati osnovna svojstva, elemente i vrste trouglova, četvorouglova, mnogouglova, kao i kruga
 • znati da izračunaju površinu i obim figura u ravni
 • poznavati osnovna svojstva, elemente i vrste prizmi, piramida, valjaka i kupa, kao i lopte
 • znati da izračunaju površine i zapremine figura u prostoru

Treneri

Galerija

No Images found.

Plan rada

Prijavi se

RADNO VRIJEME

 • Ponedjeljak09:00 - 21:00
 • Utorak09:00 - 21:00
 • Srijeda09:00 - 21:00
 • Četvrtak09:00 - 21:00
 • Petak09:00 - 21:00
 • Subota09:00 - 21:00
 • NedjeljaZatvoreno