RADNO VRIJEME:

Pon - Pet 09:00 - 21:00

NAZOVITE NAS

065/711-111

Python Basic


5
null

2×2 časa sedmično

null

2 mjeseca

null

11-14 godina
15+ godina

CIJENA:

80 KM/mjesečno

Kurs Python Basic Banja Luka

Opis kursa

Kurs Python Basic

Cilj – Programiranje je bez sumnje najtraženiji i najzahvalniji posao današnjice. Kao u svakoj nauci potrebno je krenuti od samih osnova da bi se znanje pravilno i sa lakoćom nadograđivalo. Kurs Python Basic ima za cilj da polaznike na početku bolje upozna sa samim principom rada računara. Nakon toga da se upoznaju sa kompletnim procesom izrade softvera. Treba da savladaju osnovnu sintaksu programskog jezika Python, a zatim kroz problemske zadatke i projekte da sagrade čvrst temelj za dalje programersko usavršavanje i učestvovanje u naprednim kursevima.

Opis – Kurs Python Basic je namjenjen polaznicima koji se nisu susretali sa programiranjem ili poznaju samo elementarne stvari u nekom od programskih jezika. Sam programski jezik Python je idealan za početnike zbog jednostavne sintakse i preglednog koda, a istovremeno je dovoljno moćan za sve programerske izazove. Početak kursa obuhvata najosnovnije stvari iz svijeta računarstva. Potom se prolazi kroz osnovne korake u izradi softvera, od ideje do realizacije. Upoznaje se sa Python-ovom sintaksom, načinom rada, tipovima podataka, strukturama podataka i operacijama nad njima. Izrađuju se prvi programi sa ulazom i izlazom podataka. Novi programski izazovi navode na upotrebu naredbi grananja (if/else), a potom i naredbi ponavljanja (petlje for i while). Time se stiču uslovi za pisanje dosta složenijih programa, kroz pažljivo odabrane primjere. Prema potrebi zadataka kreiraju se i sopstvene funkcije. Zatim se obrađuju tekstualne datoteke pomoću Python-a. Završni dio kursa obuhvata i osnove grafičkog interfejsa. Stečeno znanje se primjenjuje i utvrđuje kroz projekte.

Ishodi učenja – Po završetku kursa polaznici će steći sljedeća znanja i vještine:

 • Bolje poznavanje principa rada računara
 • Predstavljanje podataka u računaru
 • Rad sa varijablama i operatorima
 • Izrada programskog algoritma
 • Izrada prvih programa sa ulazom i izlazom podataka
 • Primjena naredbi grananja i ponavljanja
 • Primjena ugrađenih funkcija i metoda
 • Kreiranje sopstvenih funkcija
 • Rad sa tekstualnim datotekama pomoću Python-a
 • Kreiranje jednostavnog grafičkog interfejsa programa

Treneri

Galerija

Plan rada

Prijavi se

RADNO VRIJEME

 • Ponedjeljak09:00 - 21:00
 • Utorak09:00 - 21:00
 • Srijeda09:00 - 21:00
 • Četvrtak09:00 - 21:00
 • Petak09:00 - 21:00
 • Subota09:00 - 21:00
 • NedjeljaZatvoreno