RADNO VRIJEME:

Pon - Pet 09:00 - 21:00

NAZOVITE NAS

065/711-111

Python Advanced


5
null

2×2 časa sedmično

null

3 mjeseca

null

11-14 godina
15+ godina

100 KM/mjesečno

Python advanced programiramje Robokids

Opis kursa

Kurs Python Advanced

Cilj – Nadogradnja osnovnih znanja u oblasti programiranja je neizbježan korak ka uspješnoj IT karijeri. Elementarno znanje u bilo kom programskom jeziku je neophodno, ali ne i dovoljno za upuštanje u ozbiljnije projekte. Kurs Python Advanced ima za cilj da podstakne i motiviše polaznike za dalje usavršavanje i napredovanje. Treba da savladaju nove tehnike u programskom jeziku Python. Oni polaznici koji su osnove programiranje stekli u  nekom drugom programskom jeziku, lako će naučiti da isto primjene u Python-u. Ovaj kurs će objediniti izradu grafičkog interfejsa, rad sa datotekama i rad sa bazama podataka.

Opis – Kurs Python Advanced je namjenjen polaznicima koji već imaju određeno predznanje iz programiranja u Python-u ili nekom drugom programskom jeziku. Nastavak je na kurs Python Basic. Početak kursa obuhvata ponavljanje gradiva kursa Python Basic, ali na naprednom, težem nivou. To podrazumjeva rad sa matricama, opširniji rad sa datotekama i kompleksniji grafički interfejs. Duži programski kodovi će zahtijevati precizan i uredan rad. Kreiraćemo module i u njih smještati funkcije. Potom slijedi uvod u relacione baze podataka kroz SQLite, na šta se nadovezuje rad sa bazama podataka u Python-u. Kroz zadatke i projekte će se objediniti rad sa bazama podataka, tekstualnim datotekama i kreiranje grafičkog interfejsa u jednu cjelinu. Napredni kurs svakako obuhvata objektno orjentisano programiranje. Prvo ćemo se upoznati sa klasama i objektima, a potom kreirati prve funkcije klasa. Objektno orjentisano programiranje će se uvježbati kroz primjere. Završni dio kursa obuhvata izradu projekata u kojima se implementira pređeno gradivo.

Ishod učenja – Po završetku kursa polaznici će steći sljedeća znanja i vještine:

 • Rutinski rad sa naredbama grananja (if/elif/else) i ponavljanja (petlje for i while)
 • Rad sa matricama
 • Izrada modula i pozivanje funkcija iz modula
 • Pisanje urednog i preglednog koda
 • Izrada složenijeg grafičkog interfejsa
 • Povezivanje programa sa bazom podataka i upravljanje bazom kroz Python
 • Osnove objektno orjentisanog programiranja

Treneri

Galerija

No Images found.

Plan rada

Prijavi se

RADNO VRIJEME

 • Ponedjeljak09:00 - 21:00
 • Utorak09:00 - 21:00
 • Srijeda09:00 - 21:00
 • Četvrtak09:00 - 21:00
 • Petak09:00 - 21:00
 • Subota09:00 - 21:00
 • NedjeljaZatvoreno