RADNO VRIJEME:

Pon - Pet 09:00 - 21:00

NAZOVITE NAS

065/711-111
Photoshop

OPIS KURSA

Ovaj kurs je nastavak kursa Adobe Photoshop Basics, gdje su polaznici već naučili neke osnovne pojmove i elemente rasterske grafike, kao i korištenje najčešće upotrebljivanih alatki .

Kroz zabavnu grafiku polaznici će savladati naprednije tehnike rasterske grafike, naučiti kako se importuje i kobinuje sa vektorskom grafikaom i na taj način svoje ideje predstaviti na još kreativniji i maštovitiji način.

Kursom je predviđeno 4 projekta kroz koje će polaznici obnoviti znanje stečeno na kursu Adobe Photoshop Basics i savladati korištenje naprednih alatki i tehnika Adobe Illustratora, a ako se kasnije odluče da koriste neke druge grafičke softwere, migracija će im biti jednostavna jer će naučiti osnove koje vrijede za većinu grafičkih programa.

Predviđeni projekti su sljedeći:

 1. Flyer za neki događaj (npr. Noć istraživača)
 2. Napredna obrada fotografije
 3. Restauracija oštećene fotografije
 4. Korice za slikovnicu ili knjigu (npr. za ilustrovanu kratku priču )

Ishod učenja

Nakon završetka kursa polaznici će razumjeti

 • Koristiti naprednije alatke i tehnike za kreiranje rasterske greafike
 • Naprednije pojmove o bojama i korištenje boja u grafičkoj kompoziciji,
 • kombinovanje i komponovanje raznih grafičkih elemenata (fontova, rasterskih slika i vektorskih elemenata u jednu skladnu cjelinu),
 • korištenje efekata za obradu grafičkih elemenata
 • razlike veličina formata priprema za različite medije (npr. različite dimenzije i rezolucije grafika za štampanje u časopisu u odnosu na pripremu za web stranicu i sl.)
 • Biće u stanju restaurirati stare oštećene fotografije i crno-bijele fotografije “oživiti” bojama

Lako će se snalaziti u okruženju Photoshop-a, te rutinski koristiti većinu alatki.

Polaznici će znati da pripreme poster, flyer, baner, reklamu za časopis, brošuru, čestitku, korice i naslovne stranice za knjige i časopise i druge stvari koje im mogu biti od koristi tokom školovanja.

Polaznici će imati dobru osnovu te će lako moći naučiti koristiti i druge srodne grafičke programe ili im stečeno znanje može pomoći u nekim drugim zanimanjima kao što je web ili modni dizajn.

Biće u stanju da analiziraju dijelove koje čine ambalažu za neki proizvod.

Detalji kursa

Starosna grupa: 7-14 Godina

Trajanje kursa: 10 sedmica

Plan rada

Galerija

null

Mira Marjanović

Galerija

RADNO VRIJEME

 • Ponedjeljak09:00 - 21:00
 • Utorak09:00 - 21:00
 • Srijeda09:00 - 21:00
 • Četvrtak09:00 - 21:00
 • Petak09:00 - 21:00
 • Subota09:00 - 21:00
 • NedjeljaZatvoreno